Een aantal interventies, dat - op het moment van schrijven - nog niet systematisch in Nederland is ingevoerd en waarvan aanwijzingen zijn dat deze (kosten)effectief zijn, is uitgewerkt in de vorm van factsheets. Deze factsheets zijn RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) publicaties.

Tevens zijn er interventies uitgewerkt in de vorm van factsheets die behoren tot de zgn. speerpunten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze speerpunten zijn: overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik, diabetes en depressie.