Nieuwe interventie

Een totaal verbod op zonnebanken

Effectiviteit

Een systematisch review en meta-analyse van 27 studies toont dat het relatief risico op het ontstaan van een melanoom bij het gebruik van een zonnebank 1,20 bedraagt (95% BI 1,08-1,34) (Boniol et al., 2012). Het berekenen van de dosis-response toont dat het risico op het ontwikkelen van een melanoom met 1,8% stijgt bij ieder zonnebank gebruik. De studie laat ook zien dat het relatief risico bij het eerste gebruik voor de leeftijd van 35 jaar 1,87 bedraagt (95% BI 1,41-2,48).

Een cohort studie onder Noorse en Zweedse vrouwen toon dat het gebruik van een zonnebank een relatief risico heeft op het ontstaan van een plaveiselcel carcinoom  van 2,17 (95% BI 1,29-3,67) bij het gebruik van een zonnebank één of meer keer per maand vergeleken met géén gebruik (Veierod et al., 2014). Het twee delen van de gebruiksfrequenties in wel  gebruik en géén gebruik van een zonnebank,  laat zien dat het relatief risico voor gebruik van een zonnebank versus nooit gebruik van een zonnebank voor de leeftijd 10-49 jaar 1,93 (95% BI 1,27-2,95) is. De effectiviteit van een verbod op zonnebanken op sterfte is nog niet onderzocht.

Kosteneffectiviteit (in € 2017)

Een Belgische economische evaluatie laat zien dat over een periode van 50 jaar een totaal verbod van zonnebanken leidt tot een QALY winst van 5 voor mannen en 6 voor vrouwen per 1000 personen en een besparing in kosten van € 20.600 per 1000 personen (Pil et al., 2016). Er is gerekend vanuit het maatschappelijk perspectief. Er is gedisconteerd met 3% voor de kosten en 1,5% voor de effecten. Het verbod op zonnebanken leidt over 50 jaar tot een afname van de prevalentie plaveiselcel carcinoom met 22,7% ( absolute aantallen: 35.934 bij mannen en 52.565 bij vrouwen) en een afname in de prevalentie van melanoom stadium 1 met 8,6% (absolute aantallen 9491 bij mannen en 11.335 bij vrouwen). Het aantal sterfgevallen ten gevolge van huidkanker dat wordt voorkomen met een totaal verbod op zonnebanken bedraagt 3927 over een periode van 50 jaar. De sensitiviteitsanalyse toont dat de resultaten robuust zijn, dat wil zeggen dat een variatie in belangrijke aannames die werden gedaan niet leidt tot een andere conclusie.

Referenties

Boniol M, Autier P, Boyle P, Gandini S. Cutaneous melanoma attributable to sunbed use: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed.), 2012;345:e4757.

Pil L, Hoorens I, Vossaert K, Kruse V, Tromme I, Speybroeck N, Brochez L, Annemans L. Burden of skin cancer in Belgium and cost-effectiveness of primary prevention by reducing ultraviolet exposure. Preventive medicine, 2016;93:177-82.

Veierod MB, Couto E, Lund E, Adami HO, Weiderpass E. Host characteristics, sun exposure, indoor tanning and risk of squamous cell carcinoma of the skin. International journal of cancer, 2014;135:413-22.