De literatuurdatabase 'Kosteneffectiviteit van preventie' bevat een compleet overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die sinds 2005 zijn verschenen. Deze economische evaluaties zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de preventieve interventie zich op richt.

Literatuurdatabase

´╗┐Ziektegroep Subziektegroep Preventie van Interventie Doelgroep Studie