Test, nieuwe literatuur

De literatuurdatabase 'Kosteneffectiviteit van preventie' bevat een overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die vanaf 2023 zijn verschenen. Deze economische evaluaties zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de preventieve interventie zich op richt.

Literatuurdatabase

´╗┐Title Disease category Disease subcategory Intervention type First author Year