Deze site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in economische evaluaties op het gebied van preventie van een groot aantal ziektebeelden.

Sinds 2003 inventariseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) jaarlijks nieuwe preventieve kosteneffectieve interventies op het gebied van een groot aantal ziektebeelden. De resultaten hiervan staan op deze site.

Literatuurdatabase

De literatuurdatabase 'Kosteneffectiviteit van preventie' bevat een compleet overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die sinds 2005 zijn verschenen. Deze economische evaluaties zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de preventieve interventie zich op richt.

Preventieve interventies

Onder preventieve interventies worden in deze literatuurdatabase alle interventies verstaan die tot doel hebben ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen (ziektepreventie), gezondheid te bevorderen en gezondheid te beschermen. Interventies die tot de reguliere zorg behoren worden hier buiten beschouwing gelaten. Binnen de economische evaluaties kan gezocht worden op ziektegroepen. Onder de ziektegroepen staat informatie over één of meerdere ziekten of aandoeningen. Ook op andere onderwerpen kan gezocht worden, zoals doelgroep en auteur.

Literatuurverwijzingen

Alle literatuurverwijzingen hebben zoveel mogelijk een directe link naar de abstracts in PubMed. Vanuit het abstract is er, indien toegankelijk, de mogelijkheid om door te klikken naar de pdf van het gehele artikel.
Economische evaluaties van preventieve interventies met betrekking tot determinanten van gezondheid zijn, afhankelijk van de ICD-10 codering, te vinden onder:

  • Roken: psychische stoornissen (afhankelijkheid van alcohol, drugs of andere middelen).
  • Alcoholgebruik: psychische stoornissen (afhankelijkheid van alcohol, drugs of andere middelen).
  • Overgewicht / obesitas: endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen (obesitas).
  • Lichamelijke activiteit: afhankelijk van de ziekte waar de bewegingsinterventie op gericht is (ter preventie van deze ziekte): obesitas, diabetes mellitus of hart- en vaatziekten. Of geplaatst onder Factoren met invloed op de gezondheid (personen met gezondheidsrisico).
  • Voeding: afhankelijk van de ziekte waar de bewegingsinterventie op gericht is (ter preventie van deze ziekte): diabetes mellitus, voedingsdeficiënties, obesitas of hart- en vaatziekten. Of geplaatst onder 'factoren met invloed op de gezondheid' (personen met gezondheidsrisico).