De economische evaluaties zijn per ziektegroep geclusterd. Iedere ziektegroep bevat één of meerdere ziektes en/of aandoeningen.

Per ziekte en/of aandoening vindt u een link naar de bijbehorende literatuurverwijzingen. Alle literatuurverwijzingen hebben zoveel mogelijk een directe link naar de abstracts in PubMed. Vanuit de abstracts is er -indien toegankelijk- de mogelijkheid om door te klikken naar de pdf van het gehele artikel.

Werkwijze plaatsing nieuwe economische evaluaties

Nieuwe economische evaluaties uit de regelmatige literatuursearch worden als volgt geplaatst:

  • Als er na het verschijnen van de factsheets nieuwe economische evaluaties over hetzelfde onderwerp zijn verschenen, staan deze in de factsheet onder het kopje 'Nieuwe economische evaluaties gepubliceerd na verschijnen factsheet'.
  • Bestaat er over een onderwerp géén factsheet, dan staan de economische evaluaties onder 'economische evaluaties'.