Letsels en vergiftigingen (hoofdgroep 17 in de ICD-9, code 800-999; hoofdstuk 19 in de ICD-10, code S00-T98) worden in deze database gepresenteerd vanuit de invalshoek van de afzonderlijke oorzaken of ontstaanswijzen van letsels. Deze indeling sluit beter aan op preventiebeleid dan een indeling naar letseltype. Er wordt onderscheid gemaakt in letsels ten gevolge van ongevallen en opzettelijk toegebrachte letsels. Een andere invalshoek van ongevalsletsel is het presenteren van een specifiek type letsel. Heupfractuur is één van de meest voorkomende letseltypen en bovendien één van de duurste letseltypen. De uitwerking van heupfracturen treft u aan onder Bewegingsstelsel en bindweefsel.