Infectieziekten en parasitaire ziekten zijn in de ICD-9 opgenomen in hoofdgroep 1 (code 001-139) en in de ICD-10 opgenomen in hoofdstuk 1 (code A00-B99). Deze hoofdgroep omvat ziekten die in het algemeen als besmettelijk of overdraagbaar worden beschouwd. Ook bestaat de hoofdgroep uit enkele ziekten met een onbekende, maar mogelijk infectieuze oorsprong.