Ziekten van de ademhalingswegen zijn in de ICD-9 opgenomen in hoofdgroep 8 (code 460-519) en in de ICD-10 opgenomen in hoofdstuk 10 (code J00-J99).

Het gaat hier om ziekten van de ademhalingswegen, van de luchtwegen en van de longen. Astma en COPD worden als afzonderlijke aandoeningen onderscheiden, hoewel het beide obstructieve longziekten zijn en qua symptomen, ontstaan en beloop sterke overlap vertonen. Vóór 1991 gebruikte men voor astma en COPD dan ook de term CARA, Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. De pathofysiologie van de luchtwegobstructie bij astma en COPD is echter verschillend.