AAA                             Aneurysma van de abdominale aorta (van de buikslagader)

BCR                             Benefit cost ratio

BMD                            Bone mineral density (botdichtheid)

CBO                             Centraal Beleidsorgaan

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)                              Centraal Bureau voor de Statistiek

CHZ                             Coronaire hartziekten

COPD                         Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronisch obstructieve longziekte)

CVA                             Cerebrovasculair accident (herseninfarct)

DALY                           Disability adjusted life year

DM                               Diabetes mellitus (suikerziekte)

ECG                             Electrocardiogram

GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)                             Geestelijke gezondheidszorg

HDL                             High density lipoproteïne

HPA                             Human platelet alloantigens

HVZ                             Hart-en vaatziekten

ICD                              International classification of diseases

ICH                              Intracraniële bloeding

IKER                            Incrementele kosteneffectiviteitsratio

KEA                             Kosteneffectiviteitsanalyse

KUA                             Kostenutiliteitsanalyse

LDL                              Low density lipoproteïne

NAAT                           Nucleïnezuuramplificatietechniek

NNGB                          Nederlandse Norm Gezond Bewegen

QALY                           Quality adjusted life year

OECD                           Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PID                              pelvic inflammatory disease (infectie in het kleine bekken)

RCT                              Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)                             Rijksvaccinatieprogramma

RVZ Raad voor de volksgezondheid & zorg (Raad voor de volksgezondheid & zorg)                             Raad voor de Zorg

SOA                             Seksueel overdraagbare aandoening

STIVORO                    Stichting Volksgezondheid en Roken

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)                            Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WHO                            World Health Organization