De literatuurdatabase 'Kosteneffectiviteit van preventie' bevat een overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die tussen 2005 en eind 2022 zijn verschenen. Deze economische evaluaties zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de preventieve interventie zich op richt.

Literatuurdatabase

´╗┐Ziektegroep Subziektegroep Preventie van Interventie Doelgroep Studie